Werkgroep

Werkgroep Dierverzorging

Doel van deze werkgroep

Op de Natuurboerderij BalkInn zijn kleindieren aanwezig. De werkgroep ‘Dierverzorging’ draagt zorg voor het welzijn van de dieren op de Natuurboerderij. Dit betreft alle zorg die er dagelijks gegeven moet worden. Daarbij hoort ook het betrekken van kinderen bij de activiteiten en de zorg.

Taken en verantwoordelijkheden van de werkgroep:

Op hoofdlijnen betreft het de volgende verantwoordelijkheden:

 • Voeren en verzorgen van dieren. Door dit nauwe contact met het dier, merkt de dierverzorger bijzonderheden op van het dier en schakelt hierop (denk aan inschakelen dierenarts)
 • Uitmesten van de stallen en hokken
 • Netjes houden van het erf
 • Toezicht terrein en zorg dragen voor veiligheid

Kennis en vaardigheden:

 • Affiniteit met de Natuurboerderij en met dieren in het algemeen
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Is bereid te werken volgens een dienstrooster
 • Goede kennis van voeding en hygiëne
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Affiniteit met de doelgroep van de Natuurboerderij
 • Kan kinderen goed motiveren om mee te helpen

Aanmelden voor Werkgroep Dierverzorging