De Zaaier op bezoek!

Het was woensdag weer plantdag. Nu met 27 kinderen van CBS De ZaaierZe hebben zo’n 100 ligusterheggen geplant en 200 heesters.

Dag in, dag uit!

Evert, de man die dag in dag uit te vinden is op het terrein! Weet van A tot Z wat hier gebeurd, daar gaan je haren toch van overeind staan?πŸ€ͺπŸ’¨